აღწერა

გუპი  3-7 ლარად (დიდი დედლები 10 ლარად)

დანიო 3 ლარად

კუდმახვილა(მწვანე) 3 ლარად (დიდი დედალი 12 ლარად )