აღწერა

იყიდება კუდნმახვილები 3 სმ, ჯანმრთელები, კარგი ფერის. 3 ლარი