აღწერა

მეწველი და მოსაგები ძროხა

იწველებიან 15-20 ლიტრ

სპეციფიკაციები
  • ასაკი15
  • დართვა დიახ
  • სქესი ძუ
  • ტიპი ძროხა/ხარი